Småviltsjakt

Småviltsjakten 2022-2023

Småviltsjakten inom vårt viltvårdsområde är ett gemensamt område där alla med jakträtt och löst jakträttsbevis för övrigt vilt får jaga.

 

Jakträtt

För att få jaga småvilt (övrigt vilt) måste man först ha en jakträtt.

Det finns flera sätt att få en jakträtt.

  1. Det första är att äga en jord- eller skogsfastighet inom viltvårdsområdet som också är medlem i området. Dvs vara en markägarmedlem i viltvårdsområdet. I detta fall får man en jakträtt för Småvilt per påbörjat 50Ha.
  2. Det andra sättet är att ha någon typ av upplåtelseavtal med en sådan markägare som säger att man har genom avtalet fått jakträtt på området.
    En arrendator, dvs det vanligaste typen av upplåtelseavtal, måste arrendera 50 Ha småviltsjakt inom området för att få lösa ett jakträttsbevis.
  3. Sen finns det också ett specialfall där en markägare kan överlåta sin jakträtt till en nära släkting som då får jaga istället för markägaren. I det fallet finns inget krav på minimumareal utan då räcker det att markägaren är markägarmedlem i området.

Viltvårdsområdet har själv 1100 Ha älgjakt att arrendera ut som vi arrenderar ut i form av 22 st Årskort, dvs ett kombinerat arrende på 50 Ha småvilt och ett jakträttsbevis för småvilt.

Jakträttsbevis

För att få jaga småvilt måste du lösa ett jakträttsbevis för småvilt.

Jakträttsbevis är en administrativ avgift som Lagen om viltvårdsområden tillåter viltvårdsområdesföreningen att ta ut. Jakträttsbevis ger en inte rätt att få jaga utan det är jakträtten som gör det, se avsnitten ovan. Däremot måste alla som jagar lösa motsvarande jakträttsbevis innan de jagar om viltvårdsområdet väljer att skriva sådana, som vi gör. Så man måste lösa jakträttsbevis innan man jagar.

Det finns flera varianter.

  1. Ett jakträttsbevis för småvilt för markägare och arrendatorer. Det kostar 100kr per jaktår. Har du inte rapporterat förra jaktåret kostar det 200kr.
  2. Ett gästjakträttsbevis för småvilt. Det kostar 100 kr per jaktdag.
  3. Ett veckogästjakträttsbevis för småvilt. Det kostar 400 kr för en period om 7 dagar i följd.
  4. Årskort för småvilt 400kr och har du inte rapporterat förra jaktåret kostar det 800kr.