Pass i skogen

Jakt på kronvilt hösten 2021

Senast uppdaterad lördag, 21 augusti 2021

Vi är med i Kramfors Kronskötselområde och de som jagar kronvilt måste följa dessa regler.

Såklart behövs det en jakträtt, dvs alla får inte jaga Kronvilt utan det måste jägaren själv hålla koll på.

Jakträttsbeviset som krävs är det för Övrigt vilt eller för högvilt.

OBS! Läs texten nedan för att få reda på vad som måste göras innan och efter jakt.

Enligt den skötselplan som finns för Kronskötselområdet så finns tilldelningen 6 kronkalvar, 3 kronhindar och 3 kronhjortar under jakten 2021/2022. Vi sparar stora hindar och stora hjortar. Kontroll av antalet skjutbara djur sker via telefonsvarare på nummer 070-254 74 53 innan jakt.

För att kunna reglera avskjutningen så måste rapportering ske till viltdata.se inom 24 timmar från att djuret fällts.

Fällt djur måste rapporteras av Gudmundrå Vvo till viltdata.se inom 24 timmar. Har ni inte egen inloggning för att rapportera i viltdata på Gudmundrå Vvo:s område (och det har ni inte, eftersom det är endast en person i Vvo:t som har det) måste ni så snart som möjligt meddela mig, Gunnar Hägglund i Gudmundrå Vvo, absolut senast samma dag som djuret fällts. Skicka ett SMS till 0705900146 alternativt skicka meddelande på Messenger och meddela vad och när ni har skjutit. Får ni inte kvittens från mig så måste ni försöka annan kontakt.

Kontrollera jakttidtabellen när jakten är tillåten och vad som får jagas.

Följande information har kommit från Kramfors hjortskötselområde:
Kronviltjakten inom Kramfors Kronskötselområde har genomförts under senaste två åren enligt den kronskötselplan som godkändes 2019. Av förra säsongens 6 vuxna djur och 6 st kalvar så lyckades vi fälla 2 hindar och 2 kronhjortar samt 3 kalvar. Vi har lämnat in en ny kronskötselplan för 2021 – 2024 som vi fått godkänd av länsstyrelsen. Kommande tre år så försöker vi med samma antal och fördelning. 3 hjortar, 3 hindar och 6 kalvar. Vi sparar stora hindar och stora hjortar.
Inom kronhjortsskötselområden är jakttiden 16 augusti– den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

Resterande jakträttsbevis och arrendebevis på väg ut 2021

Senast uppdaterad torsdag, 12 augusti 2021

Nu är resterande jakträttsbevis, dvs för älg, på väg ut. Samtidigt skickar jag också ut arrendebevisen.

Inlämning av rapport av fällda djur året 2020-21

Senast uppdaterad måndag, 08 mars 2021

Bara en påminnelse, rapporten ska vara inlämnad senast den 30/6.

 

Jakträttsbevisen på väg ut augusti 2021

Senast uppdaterad onsdag, 11 augusti 2021

Idag onsdag la jag en bunt med jakträttsbevis för övrigt vilt på lådan vid PostNord i Kramfors.

De flesta har rapporterat jakträtt och fällda djur men det är ett tiotal jakträttsbevis som ligger kvar hemma hos mig för att jag saknar rapporten över fällda djur i fjol eller så saknar jag rapporteringen av jakträtt, de flesta SCA-arrende.

Jakt på kronvilt hösten 2020

Senast uppdaterad fredag, 14 augusti 2020

Nu är det andra året vi är med i Kramfors Kronskötselområde och de som jagar kronvilt måste följa dessa regler.

Såklart behövs det en jakträtt, dvs alla får inte jaga Kronvilt utan det måste jägaren själv hålla koll på.

Jakträttsbeviset som krävs är det för Övrigt vilt.

OBS! Läs texten nedan från Kronskötselområdet för att få reda på vad som måste göras innan jakt.

Fällt djur måste rapporteras av Gudmundrå Vvo till viltdata.se inom 24 timmar. Har ni inte egen inloggning i viltdata (och det har ni inte, eftersom det är endast en person i Vvo:t som har det) måste ni så snart som möjligt meddela mig Gunnar Hägglund i Gudmundrå Vvo absolut senast samma dag som djuret fällts. Skicka ett SMS till 0705900146 alternativt skicka meddelande på Messenger och meddela vad och när ni har skjutit. Får ni inte kvittens från mig så måste ni ta annan kontakt.

Texten nedan kommer från Kramfors Kronskötselområdes styrelse.

----

Kramfors kronskötselområde info om jakten 2020/2021.

Enligt den skötselplan som vi lagt så skall vi försöka skjuta 6 årskalvar, 3 hindar och 3 spetstjurar under jakten 2020/2021. För att kunna reglera avskjutningen så måste rapportering ske till viltdata.se inom 24 timmar från att djuret fällts. Kontroll av antalet skjutbara djur sker via telefonsvarare på nummer 070-254 74 53 innan jakt.

Inom kronhjortsskötselområden är jakttiden 16 augusti–31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

Kronvilt får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

16 augusti till 30 september smyg och vaktjakt på hind och kalv tillåten.

1 oktober till 31 januari dessutom jakt med hund på hind och kalv tillåten.

12 oktober 2020 till 31 januari 2021 jakt på spetstjur tillåten.

  • Jakten får pågå så länge som det finns djur kvar enligt telefonsvar.
  • Vi skjuter absolut inte kapitala tjurar eller stora hindar
  • Jägaren har ett eget ansvar att säkerställa jakträtten på Kronvilt på den aktuella marken innan skott får avlossas mot skjutbara djur.

God tur i jaktmarken!//Styrelsen

----