Pass i skogen

Information om jakträttsbevis

Senast uppdaterad lördag, 21 mars 2020

OBS: Nu när coronaviruset härjar fritt så har vi några tillfälliga regler. Om ni vill åka hem till någon av våra säljare för att lämna in rapporten från föregående år, att lösa gästkort eller något annat: Ta kontakt först via telefon så att ingen onödig smittspridning görs. Alla varianter av jakträttsbevis kan man få digitalt i form foto eller pdf-fil. På så sätt kan vi undvika att någon smittas i onödan. Rapporten kan man också lämna digitalt eller via telefon.

De olika jakträttsbevis vi har är:

Övrigt vilt (småvilt)

 • Markägare/arrendatorer
  Pris: 75 kr/år
 • Jaktgäst
  75 kr/dygn eller 300 kr/vecka
 • Årskort, dvs arrende 50ha (300kr) + jakträttsbevis (75kr)
  Pris: 375 kr/år

Älgjakt

 • Markägare/arrendatorer
  Pris 75 kr/år
 • Jaktgäst
  75 kr/dygn eller 300 kr/vecka

Vi har numera Swish: 123 162 67 12, Gudmundrå Viltvårdsområde
Bankgiro: 5091-2369, Gudmundrå Viltvårdsområde

Vid betalning skriv in endast jakträttsbevisets nummer i meddelandefältet när du betalar i din internetbank. T.ex. 2017-123, precis som det står på det jakträttsbevis du har fått i posten. Finns det plats så lägg också till namnet efter numret. Betalar du med Swish så finns det mer plats för att lägga till information, då kan man skriva tex Jakträttsbevis 2017-xxx och namn.

OBS! Både småviltsjägare och älgjägare lösa ett jakträttsbevis. Man löser ett småviltskort om man jagar småvilt och ett älgjaktskort om man jagar älg.

Kom ihåg att ett jakträttsbevis är inte en jakträtt och ger dig inte automatiskt rätt att jaga inom viltvårdsområdet utan du måste ha en jakträtt dvs arrendera eller äga mark som är med i Viltvårdsområdet.

Jakträttsbevisen övrigt vilt för markägare/arrendatorer samt årskort skickas ut automatiskt till de som löste året innan. OBS! i kostnaden för årskort är 75kr kostnaden för jakträttsbeviset och 300kr för arrende övrigt vilt.

Jakträttsbevis för älgjakt skickas ut till dem som jaktledarna har anmält.

Det har tagits beslut på årsstämman att de som löser årskort måste ha betalat innan 15:e september. Görs inte det återgår årskortet till viltvårdsområdet som då går det till den som står först i kön.

Jakträttsbevis för jäktgäst. OBS! Det är ett gästkort, d.v.s. gästen måste jaga tillsammans med en befintlig medlem (värd) och gästen jagar också utav värdens tilldelade pott. Gästkortet ska också sparas av värden och eventuella fällda djur ska räknas samman på värdens egen rapport.

OBS! Vi säljar inget dygnskort.

Säljare av jakträttsbevis för 2019-2020 är Gunnar Hägglund och Jan Sundqvist. Se telefonnummer på styrelsesidan.

Dessa regler gäller innan man får köpa ett jakträttsbevis:

Jakträttsbevis övrigt vilt:

 • För att få lösa jakträttsbevis måste rapporten från föregående år ha lämnats in.
 • För att få lösa jakträttsbevis måste man ha rapporterat in den jaktmark man arrenderar genom att skicka in en kopia på arrendeavtalet (gäller för arrendatorer) eller ha rapporterat in den jaktmark man äger och har jakträtten på (markägare) dessutom måste markägare rapportera in vilka som han arrenderar ut jaktmark till.
  OBS! Självklart ni som löser årskort från Vvo behöver inte skicka in info om den mark som ni jagar på, det vet vi ju redan. Årskorten är egentligen två saker i ett och samma kort (arrende på 50Ha övrigt vilt och jakträttsbevis för övrigt vilt). Rapporten måste skickas in, exakt som för alla andra. 

Jakträttsbevis älgjakt:

 • För att få lösa jakträttsbevis måste man ha rapporterat in den jaktmark man arrenderar (gäller för arrendatorer) eller ha rapporterat in den jaktmark man äger och har jakträtten på (markägare) dessutom måste markägare rapportera in vilka som han arrenderar ut jaktmark till.
  OBS! Självklart behöver ni som arrenderar jakträtt för älg från Vvo inte skicka in, vi vet ju redan vilken mark ni har jakträtt på.
  OBS igen! Det ingår ingen jakträtt för övrigt vilt i det arrende för älg som Vvo arrenderar ut, endast älg!
 • Rapportering av fällda djur sköter jaktledarna om så det behöver inte de enskilda jägarna hantera.