Pass i skogen

Jaktarrende

Senast uppdaterad söndag, 26 Maj 2019

För att få jaga måste man ha en jakträtt och bära med sig ett jakträttsbevis. För att få jakträtt så äger man endera mark som ingår i Gudmundrå Vvo eller så kan man arrendera mark från någon markägare eller från Vvo:t själv. Jakträttsbeviset köper man av Vvo.

Vvo har mark så att jägare får arrendera jakt för:

 • Älgjakt, för arrende krävs 100 Ha. Där har vi en kölista som man kan skriva upp sig på.
  OBS! Detta alternativ är till för medlemmarna i jaktlagen och antalet Ha är begränsat.
 • Övrigt vilt, för arrende krävs det 50 Ha.
  Det Vvo:t kan erbjuda är s.k. årskort som 2018 kostar 375 kr, där 300 kr är själva arrendet och 75 kr är kostnaden för jakträttsbevis.
  Det man gör är att anmäla att man skulle vilja köpa ett sådant och då sätts man upp på en kölista. OBS! Det finns ett begränsat antal till förfogande och det kan då innebära att man får stå i kön i flera år.

Alternativet är att man själv ordnar arrende från en eller flera markägare. 100 Ha för älgjakt och 50 Ha för övrig jakt. Då krävs det att man skriver ett arrendeavtal med markägaren/markägarna och skickar in avtalet till oss, originalet. Avtalet måste godkännas först på ett styrelsemöte innan det blir giltigt. Efter det skickas ett jakträttsbevis ut och man får tillbaks arrendeavtalet.

Än så länge är det inte tillåtet att jaga björn eller vuxna kronhjortar inom Vvo:t men det är viktigt att det i arrendeavtalet finns med, eller rättare sagt så att det inte finns några oönskade begränsningar, så att man får jaga dem när det blir tillåtet. Detsamma gäller lo, varg, vildsvin etc om/när det blir tillåtet att jaga dessa djur så slipper man göra om arrendeavtalet.

Mallar för arrendeavtal finns hos LRF och hos Jägareförbundet.

Det är viktigt att arrendeavtalet fylls i rätt.

 • Självklart måste namn på markägare och arrendator finnas med, antal Ha samt fastigheten som berörs.
 • Vill man bara jaga älg, kryssa bara i den då. Då kan markägaren arrendera ut övrig jakt till någon annan.
 • Vill man jaga övrig vilt, s.k. småvilt, kryssa i "Jakten efter allt annat vilt än" och fyll i älg. Då ingår allt förutm älgjakt.
 • Vill man ha annan begränsning, skriv in det.
 • Upplåtelsetid, vanligt med ett år numera med start 1/7. Då måste det förnyas varje år.
  Självklart är det bättre för jägaren om det är längre tid.
 • Vanligt är också att det är markägaren som företräder sin mark på årsmöten etc. Då ska den vänstra kolumnen kryssas i "Fastighetens företrädare".
 • OBS! Som man kan se längst ner i dessa arrendeavtal så måste representant för Vvo skriva under avtalet för att det ska gälla.