Pass i skogen

Bidrag till Jägarexamen för ungdomar 2021-2022

Senast uppdaterad fredag, 27 augusti 2021

På årsmötet 2021-08-26 togs samma beslut som på förra årsmötet dvs att två ungdomar kan få:

  • Bidrag med max 2000 kr för jägarexamen.
  • En jakträtt för älg i ett år i Vvo, dvs ett års arrende på älgjakt.
  • Kravet är att de är upp till och med 21 år samt kommer från närområdet.

Ansökan skickas till styrelsen plus bevis på genomförd och godkänd utbildning.

Dragning vilka som får bidraget görs direkt efter ansökningstidens slut, dvs 2022-06-30.

Förutom detta bidrag kan ytterligare ungdomar få ett års arrende på älg under ett år i mån av tillgång på lediga arrenden.