Pass i skogen

Styrelsen 2021-2022

Senast uppdaterad fredag, 27 augusti 2021

Denna styrelse valdes på årsmötet 2021-08-26 i Frånö Folkets Hus.

Ordförande: Lars Visën

070 261 42 72

070 239 99 35

Vice ordförande: Emil Wedin 070 218 72 78
Sekreterare Carl-Gunnar Krooks 070 695 99 06
Kassör Philip Gabrielsson 073 053 63 66
Ledamot Jan-Ove Hansson 073 807 61 76
Ledamot Dennis Eriksson  
Ledamot Åke Johansson 070 366 21 22
Ledamot Sture Strömberg 070 540 13 49
Ledamot Jim Ågren  
Suppleant Gunnar Wedin 070 525 07 41
Suppleant Gunnar Hägglund 070 590 01 46
     
Valberedning sammankallande Sten Eriksson  
Valberedning Maria Österberg  
     
Revisor Jan Ågren 070 xxx xx xx
Revisor Lennart Fällström 070 xxx xx xx
Revisor, suppleant Tomas Ljunglund 070 xxx xx xx
     
Jaktledare Lag 1, Strömnäs Lars Visén

070 261 42 72

070 239 99 35

Jaktledare Lag 2, Fiskja Ulf Näsström 070 237 61 63
Jaktledare Lag 3, Östby Emil Wedin 070 218 72 78
     
Försäljare av jakträttsbevis Gunnar Hägglund Se ovan
  Jan Sundqvist 070 210 61 00