Pass i skogen

Karta över viltvårdsområdet

Senast uppdaterad lördag, 09 augusti 2014

Det finns flera områden som jakt inte är tillåtet på:

Fastigheten Å 2:4
Ett antal fastigheter i närheten av Storbacken efter den gamla vägen till Nästvattnet.
Ett antal fastigheter efter Icktjärnsvägen.
Åkrar och skog i omedelbar närhet av hus och boskap.
Ett antal mindre fastigheter ingår inte heller i viltvårdsområdet. De ligger t.ex. i byarna Fiskja, Högsta m.m.

På årsstämman 2005 togs beslut om att ta bort jaktförbudet på:

  • Gissjön
  • Sjöbysjön

OBS! Du som jägare måste fövissa dig om att du befinner dig på jaktbar mark och inte inkräktar på någon annans område eller befinner dig på fridlyst område.

Här är en karta från Eniro som visar var vi finns.

Här finns en grov karta över viltvårdsområdet. OBS! det finns flera fastigheter där jakt inte är tillåten som inte är utmärkta på kartan.