Pass i skogen

Årsmöten

Extra stämma 2017-04-25 kl 18.30

Senast uppdaterad onsdag, 22 mars 2017

Vi håller extra stämma i Frånö Folkets Hus den 25:e april kl 18.30. Alla markägare som ingår i Gudmundrå viltvårdsområde är välkomna. Vi bjuder på fika efteråt.
De frågor som kommer att tas upp för beslut är dessa:

  1. Utbetalning av markägarfondens medel fram till 2008 kan göras på mötet genom överföring till bankkonto. Markägare som vet av att de inte har fått dessa medel utbetalda, kom på stämman och ta med ditt kontonummer. Kom gärna redan kl 18.00 för enklare hantering.
  2. Hantering av markägarfondens medel som hör till 2009 och framåt. Styrelsen har arbetat fram 3 förslag som finns att läsa i stämmohandlingarna.
  3. Markägarfondens vara eller icke vara samt förslag till ändring av stadgar för det. Styrelsen föreslår att ta bort markägarfonden.
  4. Styrelsen föreslår att björnjakt ska tillåtas inom området och ändring av stadgar för att göra det möjligt.

Stämmohandlingarna kommer att finnas att ladda ner här på Gudmundrå vvo:s hemsida i god tid innan årsmötet, alternativt ta kontakt med Gunnar Hägglund 0705900146 för att få dem skickade till dig elektroniskt. Det blir även möjligt att själv hämta dem.

Kom ihåg att ordna fullmakt om så behövs, t.ex. när flera personer äger en och samma fastighet behövs fullmakt från de som inte deltar i stämman.

Protokoll från årsmötet 2016-08-30

Senast uppdaterad tisdag, 13 september 2016

Här finns protokollet från årsmötet den 30:e augusti 2016 på Frånö FH.