Pass i skogen

Årsmöten

Protokoll från årsmötet 2017-08-14

Senast uppdaterad tisdag, 10 oktober 2017

Här är protokollet från årsmötet 2017-08-14 som hölls i Frånö FH.

Ordinarie stämma den 14:e augusti 2017

Senast uppdaterad lördag, 05 augusti 2017

8Välkomna till den ordinarie stämman i Frånö Folkets Hus den 14:e augusti  kl 19.00.

Alla medlemmar dvs markägare och jägare som ingår i Gudmundrå viltvårdsområde är välkomna. Vi bjuder på fika efteråt.
Förutom ordinarie stämmopunkter kommer de två stadgeändringspunkter som beslutades för den första gången på den extra stämman den 25:e april i år.

Dessa är:

  1. Styrelsen föreslår att björnjakt ska tillåtas inom området och ändring av stadgar för att göra det möjligt.
  2. Markägarfondens framtid samt förslag till ändring av stadgar för det. Styrelsen föreslår att markägarfonden tas bort.


Stämmohandlingarna kommer att finnas att ladda ner här på Gudmundrå vvo:s hemsida från lördagen den 5:e augusti, alternativt ta kontakt med Gunnar Hägglund via epost eller 0705900146 för att få dem skickade till dig elektroniskt. Det blir även möjligt att själv hämta dem om du hör av dig i god tid.

Kom ihåg att ordna fullmakt om så behövs, t.ex. när flera personer äger en och samma fastighet behövs fullmakt från dem som inte deltar i stämman.

Utbetalning av markägarfondens medel fram till 2008 kan göras på mötet genom överföring till bankkonto. Markägare som vet av att de inte har fått dessa medel utbetalda, kom på stämman och ta med ditt kontonummer.

Stämmohandlingar till extra stämma 2017-04-25

Senast uppdaterad torsdag, 06 april 2017

De handlingar om finns här är:

1. Agenda

2. Förslag till stadgeändringar.

3. Styrelsens förslag till hantering av markägarfondens medel från 2009 och framåt.

Protokoll från extra stämma 2017-04-25

Senast uppdaterad lördag, 03 juni 2017

Här är protokollet från den extra stämma som hölls 2017-04-25 i Frånö FH.

Agenda, förslag markägarfond och stadgeändringsförslag finns på denna sida.

Stämmohandlingar till årsstämma 2017-08-14

Senast uppdaterad måndag, 14 augusti 2017

De handlingar som finns här är:

1. Agenda

2. Förslag till stadgeändringar.

3. Styrelsens förslag till hantering av markägarfondens medel från 2009 och framåt.

4. Verksamhetsberättelse 2016-2017

5. Bokslut

OBS! Verksamhetsberättelsen är nu uppdaterad.