Pass i skogen

Årsmöten

Årsmöte den 26:e augusti kl 18.00 i Frånö Folkets Hus, uppdaterat

Senast uppdaterad onsdag, 25 augusti 2021

Härmed inbjuds medlemmarna till årsmötet den 26:e augusti kl 18.00 i Frånö Folkets Hus.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med en motion inkommen som handlar om ändring av tid för anmälan för älgjakt.

Eftersom pandemin forfarande pågår så är vi i ett utrymme som är stort, samma som i fjol. 

Tyvärr bjuder vi inte på fika i år.

Agenda mm kommer att publiceras här nedanför när de blir klara.

Motion om ändring av anmälningsdag för älgjakt

Verksamhetsberättelse

Dagordning

Revisionsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Huvudbok

 

Protokoll från årsmötet 2020-08-12

Senast uppdaterad söndag, 25 oktober 2020

Här är protkollet från årets årsmöte.

 

Årsmöte 2020-08-12 kl 19

Senast uppdaterad fredag, 24 juli 2020

Vi har nu bestämt datumet för vårt årsmöte.

Det blir den 12:e augusti kl 19.00 i Frånö Folkets hus.

Pga coronaproblematiken har vi hyrt det stora rummet där och då kan de som kommer sitta mycket glest.

Men... pga Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer får det vara max 50 personer där inklusive styrelse och personal från Folkets Hus och detta innebär att när/om det har släppts in 50 personer så kommer dörren att stängas.

Av samma orsak kommer ingen fika att erbjudas.

Det är sedvanliga årsmötesförhandlingar som kommer att genomföras.

Två motioner har kommit in:

1. Från Fiskja Jaktlag. Stadgeändring så att dagens jakträttsbevis för älg respektive övrigt vilt görs om till ett för Högvilt och ett för Övrigt vilt. Högvilt innefattar inte bara älg utan även bl.a. björn, kronvilt och varg.

2. Från Ruben Karlsson SCA Skog AB. Att både jakträttsbevis för småvilt och högvilt ska kunna bedriva enskild jakt på kronhjort.

Dokumenten inför årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan senast måndag 3/8.

OBS! Vi påminner om att kunna rösta måste den som inte äger 100% av fastigheten ha med sig fullmakt där de övriga ägarna har skrivit under.

 

Dokument till årsmötet 2020-08-12

Senast uppdaterad måndag, 03 augusti 2020

Här är dokument till årsmötet på Frånö Folkets Hus den 12/8 2020 kl 19.00.

Dagordningagordning

Verksamhetsberättelse

Motion Fiskja Jaktlag med stadgeändringsförslag

Motion SCA Skog

Bokslut (kommer senare)

Protokoll från årsmötet 2019

Senast uppdaterad tisdag, 15 oktober 2019

Här är protokollet för årsmötet i augusti 2019.

Två rättningar togs upp på efterföljande styrelsemöte:

6 Förtydligande angående beslut på årsmötet.
Keps och sittunderlag delas ut till ungdomar som följer med under jakt. Inte till ungdomar som tagit jägarexamen.
Förslaget från årsmötet 2018 att ge ett bidrag om 500:- till ungdomar inom vårt geografiska område som avlägger godkänd examen.