Mallar för arrendeavtal finns hos LRF och hos Jägareförbundet.

Det är viktigt att arrendeavtalet fylls i rätt.

 • Självklart måste namn på markägare och arrendator finnas med, antal Ha samt fastigheten som berörs. Totalt måste jägaren ha 50Ha för småvilt och/eller 100Ha för älg. Men… det betyder inte att om man vill jaga allt att man måste arrendera 150Ha. Det man måste ha är 50Ha för småvilt och 100Ha för älg. Tex har en markägare 200Ha så kan han arrendera ut 4 st 50Ha småvilt och 2 st 100Ha älg.
  Det är mycket viktigt att det uttryckligen står hur många hektar som du arrenderar för småvilt respektive älgjakt. Står det inte det så kommer inte upplåtelsehandlingen bli godkänd av Vvo.
 • Vill man bara jaga älg, kryssa bara i den då. Då kan markägaren arrendera ut övrig jakt till någon annan.
 • Vill man jaga övrig vilt, s.k. småvilt, kryssa i ”Jakten efter allt annat vilt än” och fyll i älg. Då ingår allt förutom älgjakt. Glöm inte bort björn. Idag ingår björnjakten i småvilt.
 • Vill man ha annan begränsning, skriv in det.
 • Upplåtelsetid, vanligt med ett år numera med start 1/7. Då måste det förnyas varje år.
  Självklart är det bättre för jägaren om det är längre tid. Det finns också de som har ett avtal ”till vidare”.
 • Vanligt är också att det är markägaren som företräder sin mark på årsmöten etc. Då ska den vänstra kolumnen kryssas i ”Fastighetens företrädare”.
 • OBS! Som man kan se längst ner i dessa arrendeavtal så måste representant för Vvo skriva under avtalet för att det ska gälla.