Pass i skogen

Kom ihåg att lämna in rapporten

Senast uppdaterad måndag, 29 juni 2020

Kom ihåg att lämna in rapporten över fällda djur. Det måste göras även om du inte har fällt något.

Enligt årsmötesbeslut måste den som vill lösa jakträttsbevis lämna in rapporten från föregående år samt lämna in kopia av sitt arrendeavtal eller meddela vilken mark man har jakträtten på. Ett flerårigt arrendeavtal behöver endast lämnas in vart femte år.

Kolla på denna sida för mer information om vad som krävs.

Snart dags att skicka in rapporten över fällda djur

Senast uppdaterad söndag, 26 Maj 2019

OBS! Senast den 30/6 ska rapporten som följer med jakträttsbeviset ha skickats in.

Görs inte det riskerar man få förhöjd avgift nästa år.

Dessutom, nytt för i år, har det tillkommit nya regler för att få ut jakträttsbevis ska man ha gjort detta innan jakträttsbeviset lämnas ut:

 • Ha skickat in rapporten över fällda djur.
 • Ha skickat in arrendeavtalet om man är arrendator eller skickat in uppgift vilken mark som man har jakträtten på om man är markägare.

Detta gäller för arrendatorer och markägare. Både småvilt och älgjakt.

Se mer detaljer här.

Nya regler för Björnpasset 2017-05-12

Senast uppdaterad onsdag, 14 juni 2017

Nu har förslaget på de nya reglerna för Björnpasset kommit.

De två första skjutmomenten är samma som tidigare år men det tredje har tidigare varit två skott inom 4 sekunder på en frontfigur men har nu ändrats.

  1. Sidofigur 80 meter.
   Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
  2. Sidofigur 40 meter.
   Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
  3. Sidofigur och Frontfigur 20 meter.
   Krav för godkännande: En serie a' 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träffområdena. Först skjuts två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det skall vara 5 meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

   Sidofigur 80 meter.

Provet skall skjutas med klass 1 vapen.

Se vidare: Jägareförbundets hemsida

Rapport fällda djur per jakträttsbevis

Senast uppdaterad onsdag, 27 mars 2019

Hej

En påminnelse: Rapporten ska vara inne senast sista juni i år, dvs samma som i fjol.

Alla måste skicka in förutom för älgjakten där jaktledarna gör det för respektive jaktlag.

Nytt för nästa år är att för att få ut jakträttsbeviset (gäller både småvilt och älg) är att:

1. Man ska rapportera in vilken mark man har jakträtten på, dvs för markägare ska man rapportera in vilken mark man äger och för arrendatorer ska man rapportera in vilken mark man har arrenderat och vi måste också få in en kopia av arrendebeviset.

2. Man måste ha skickat in rapporten för förra årets jakt.

Görs inte detta så får man inte heller ut jakträttsbeviset för 2019-2020. Detta beslut togs på årsmötet i augusti 2018.

PS: De som har skickat in arrendepapper och arrendet gäller för flera år behöver inte skicka in igen. Men... tex för SCA är arrenden på endast ett år i taget och då måste man skicka in dem varje år.

PS: Arrenderar man från Vvo (älg) eller har årskort från Vvo behöver man såklart inte skicka in, vi vet ju redan vilka som löser dem.

Hälsningar styrelsen.

Bly i viltkött

Senast uppdaterad tisdag, 07 oktober 2014

Nu står det mycket i både tidningar och på Internet om diverse larmrapporter om bly i viltkött.

Frågan är vad man ska tro.

En artikel  som ser vettig ut är denna. Läs den gärna.

Fler artiklar...

 1. Facebook