Pass i skogen

Kom ihåg att lämna in rapporten

Senast uppdaterad måndag, 29 juni 2020

Kom ihåg att lämna in rapporten över fällda djur. Det måste göras även om du inte har fällt något.

Enligt årsmötesbeslut måste den som vill lösa jakträttsbevis lämna in rapporten från föregående år samt lämna in kopia av sitt arrendeavtal eller meddela vilken mark man har jakträtten på. Ett flerårigt arrendeavtal behöver endast lämnas in vart femte år.

Kolla på denna sida för mer information om vad som krävs.