Pass i skogen

Snart dags att skicka in rapporten över fällda djur

Senast uppdaterad söndag, 26 Maj 2019

OBS! Senast den 30/6 ska rapporten som följer med jakträttsbeviset ha skickats in.

Görs inte det riskerar man få förhöjd avgift nästa år.

Dessutom, nytt för i år, har det tillkommit nya regler för att få ut jakträttsbevis ska man ha gjort detta innan jakträttsbeviset lämnas ut:

  • Ha skickat in rapporten över fällda djur.
  • Ha skickat in arrendeavtalet om man är arrendator eller skickat in uppgift vilken mark som man har jakträtten på om man är markägare.

Detta gäller för arrendatorer och markägare. Både småvilt och älgjakt.

Se mer detaljer här.