Pass i skogen

Inlämning av rapport av fällda djur året 2020-21

Senast uppdaterad måndag, 08 mars 2021

Bara en påminnelse, rapporten ska vara inlämnad senast den 30/6.

 

Jakt på kronvilt hösten 2020

Senast uppdaterad fredag, 14 augusti 2020

Nu är det andra året vi är med i Kramfors Kronskötselområde och de som jagar kronvilt måste följa dessa regler.

Såklart behövs det en jakträtt, dvs alla får inte jaga Kronvilt utan det måste jägaren själv hålla koll på.

Jakträttsbeviset som krävs är det för Övrigt vilt.

OBS! Läs texten nedan från Kronskötselområdet för att få reda på vad som måste göras innan jakt.

Fällt djur måste rapporteras av Gudmundrå Vvo till viltdata.se inom 24 timmar. Har ni inte egen inloggning i viltdata (och det har ni inte, eftersom det är endast en person i Vvo:t som har det) måste ni så snart som möjligt meddela mig Gunnar Hägglund i Gudmundrå Vvo absolut senast samma dag som djuret fällts. Skicka ett SMS till 0705900146 alternativt skicka meddelande på Messenger och meddela vad och när ni har skjutit. Får ni inte kvittens från mig så måste ni ta annan kontakt.

Texten nedan kommer från Kramfors Kronskötselområdes styrelse.

----

Kramfors kronskötselområde info om jakten 2020/2021.

Enligt den skötselplan som vi lagt så skall vi försöka skjuta 6 årskalvar, 3 hindar och 3 spetstjurar under jakten 2020/2021. För att kunna reglera avskjutningen så måste rapportering ske till viltdata.se inom 24 timmar från att djuret fällts. Kontroll av antalet skjutbara djur sker via telefonsvarare på nummer 070-254 74 53 innan jakt.

Inom kronhjortsskötselområden är jakttiden 16 augusti–31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

Kronvilt får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

16 augusti till 30 september smyg och vaktjakt på hind och kalv tillåten.

1 oktober till 31 januari dessutom jakt med hund på hind och kalv tillåten.

12 oktober 2020 till 31 januari 2021 jakt på spetstjur tillåten.

  • Jakten får pågå så länge som det finns djur kvar enligt telefonsvar.
  • Vi skjuter absolut inte kapitala tjurar eller stora hindar
  • Jägaren har ett eget ansvar att säkerställa jakträtten på Kronvilt på den aktuella marken innan skott får avlossas mot skjutbara djur.

God tur i jaktmarken!//Styrelsen

----

Jakträttsbevis och arrenden på väg ut 2020-07-23

Senast uppdaterad torsdag, 23 juli 2020

20200723 124634Nu äntligen har jag kunnat skriva ut och förpacka alla jakträttsbevis för älg småbvilt. Samma med arrendepapper för älg.

51 jakträttsbevis småvilt, 8 arrenden och 23 jakträttsbevis älg är förpackade och läggs på lådan i kväll.

Utöver det delar jag förmodligen ut 10 st på styrelsemötet i kväll.

Däremot ligger 6 st jakträttsbevis för älg och 23 st för småvilt kvar hemma på bordet.

Där saknar vi rapporten för fällt vilt från förra året och/eller redovisning vilken jakträtt man har, dvs arrendeupplåtelsen.

Kom ihåg att anmäla ändrad adress.

Tillfällig ändring av skjutregler i år (2020) för älgjakten

Senast uppdaterad lördag, 25 juli 2020

På grund av pandemin, Covid-19, så har styrelsen tillåtit jaktledarna att för i år ge undantag för en del av skjutreglerna för älg. Jaktledarna får ge undantag för dem som tillhör riskgrupperna och inte kan skjuta godkänt (50 skott på älgbanan eller 3 st godkända serier i brons). De personerna kan då få använda sig av sitt godkända resultat från i fjol. Dvs de måste då ha skjutit godkänt i fjol enligt dessa regler.

Däremot måste de även i år visa jaktledaren att de har ett inskjutet vapen på det sätt som jaktledaren har bestämt. Dvs 3 skott med den klass 1-ammunition och jaktvapen som ska användas under jakten.

2020-07-08 Jakträttsbevisen på väg ut nu. Uppdatering!

Senast uppdaterad onsdag, 08 juli 2020

Jakträttsbevisen för de som löste dem i fjol är snart på väg ut. De första är redan ivägskickade, dvs de som går digitalt.

Uppdatering 8/7: Tyvärr måste jag skjuta upp utskriften och utskicken av jakträttsbevisen på pappersformat pga hälsan, jag vill inte riskera att föra eventuell smitta vidare. Tidigast om en vecka kan de börja skickas ut.

Samtidigt har jag nu också rapporterat in fällda djur till Jägareförbundet, så de som rapporterar in från och med gårdagen kommer att få förhöjd avgift på detta års jakträttsbevis.

Jag påminner också att för att få lösa jakträttsbevis måste man först ha rapporterat fällda djur för förra året samt ha lämnat in kopia på arrendepapperet eller redovisat vilken jakträtt som man har (markägare). Ettåriga arrenden måste lämnas in varje år, fleråriga när arrendet skrivs om eller vart femte år. Markägare måste också rapportera vart femte år, detta pga att regeln som står i stadgarna att markägare ska rapportera förändringar av fastighetsinnehav, inte fungerar. Endast ett fåtal rapporterar förändringar av fastighetsinnehav.

/Gunnar